קווי היסוד למתווה קיצור תורנויות

הבהרה:
לאור מגוון הפיילוטים שיוצאים ע"י המעסיקים/ארגונים (למשל כללית: להחזיר שעות בוקר בימים אחרים, שיבא-הר"י: 21 שעות) ההנחיות מטה אינן היעד אליו שואפים, אלא המקס' שנאפשר. שאיפתנו שהרוגלטור (בריאות/אוצר) יקח על עצמו את התכנון המרכזי של המודלים ויוריד כהנחיה למעסיקים, אך מכיוון שלא כך הדברים, וה'פיילוטים' יוצאים לדרך, ברצוננו להגדיר את הגבולות גזרה המקסימליים המקובלים (ומתוך הנחת יסוד בסיסית - הסכמת המתמחים).

 

רקע:

קיצור תורנויות הינו צורך בסיסי במערכת הבריאות, נושא המוסכם על כלל אוכלוסיית המתמחים כך עולה ממס' סקרים שנערכו לאחרונה, ביניהם סקר שכלל מאות מתמחים מכל רחבי הארץ בו הובעה תמיכה של מעל 88% בקיצור תורנויות לצד 450 בכירות ומנהלי מחלקות.

 לאור מספר הולך וגדל של ניסיונות להחלת פיילוטים ניסיוניים לקיצור תורנויות שמנוהלים ומיושמים על ידי גורמים שונים וחוסר האחידות בנושא הוחלט על ידי ארגון המתמחים 'מרשם' על גיבוש מסמך שיכלול את הנקודות החשובות ביותר ליישום מתווה קיצור תורנויות, בצורה איכותית שתמנע פגיעה באוכלוסיית המתמחים, תאפשר יישום ושימור של מסגרת תורנויות מקוצרת ותביא לתיקון אמיתי במערכת הבריאות.

להלן מוצגים הקוים המנחים למתווה קיצור תורנויות למקצועות הלא-כירורגים:

 

 • אורך יום העבודה - לא יעלה על 16 שעות + שעתיים להעברה, לרבות סופ"שים.
 • שעות שבועיות – יוגדר רף עליון של כמות שעות שבועית בהתאם לאופי העבודה - עד 60 שעות שבועיות, ובכל מקרה לא יותר מ240 שעות חודשיות.
 • ימי מנוחה
  • עבור כל 7 ימים עבודה רציפה יתקבל יום מנוחה מלא  (קרי יום מנוחה משעה 00:00 ועד שעה 23:59)
 • כמות תורנויות –
  • לכל היותר 6 תורנויות בחודש.
  • לא יותר מ-2 תורנויות סופ"ש לחודש קלנדרי.
  • רצף תורנויות מקסימלי לא יעלה על 3 תורנויות, ובכל אופן לא תתאפשר רציפות שכזו  מעל פעמיים בחודש.
  • לכל הפחות 11 שעות מנוחה בין ימי עבודה
 • שכר –
  • לא יפגע  שכר התורנות
  • ישמר השכר החודשי הקלנדרי הממוצע
  •  לא תידרש השלמה של שעות שהופחתו ממסגרת 26 שעות לצורך שימור השכר

 

 • מודלים -
  • כל מחלקה תבחר את מודל העבודה המתאים לה (16 שעות/Night floats) בשיתוף עם המתמחים.
  •  בחירת המודל תתבצע בשיתוף סגל המתמחים במחלקה ובפוף לאישורם.
 • הכשרה -  בהתאם למודלים המוצעים יוקדשו ימי הכשרה בדמות ימי ספרייה ומחקר. ימים אלה ינוצלו במסגרת השעות שתתפנה לאור קיצור שעות התורנות ולאורך החודש כולו. בנוסף תתבצע רביזיה של מערך ההכשרה בדיסציפלינות השונות לרבות בחינת הסילבוסים, הישגים נדרשים וכו'
 • סילבוס - לא יוארך משך ההתמחות.
 • תקנים –תתקיים רביזיה של מערך התקנים במחלקות השונות לרבות תוך התייחסות לדו"ח תור-כספא והמלצותיו. בהתאם לכמות מיטות נתונה במחלקה ולעומס העבודה הנגזר מכך וכמו כן בהתאם לכמות הטורים המאויש על ידי צוות המחלקה וכנגזר מכך. כמו כן, מחלקה אשר רוצה לקצר התורנויות תדע לקבוע את מספר התקנים הנדרשים לה טרם תתחיל עבודתה (בין אם בעזרת הסימולטור של מרשם, או כל כלי מקצועי אחר).
 • אכיפה - על קיום המתווה כפי שתואר לעיל יופעל פיקוח של משרד הבריאות וארגוני העובדים במטרה לבחון את סך השעות ותנאי ההעסקה ועמידתם בקווים שהוגדרו. סנקציות יופעלו כנגד החורגים מדרישות אלה ובחינת המתווה שהוצע במחלקתם תפסל.
 • בכירים - הגדלת תקני בכירים צעירים/פול טיימרים.
 • עבודה פרא רפואית- השקעת משאבים להורדת הנטל הבירוקרטי והפרא רפואי מכתפי המתמחים. הכנסת מקצועות תומכים במהלך כל שעות היממה כולל סופ"שים- טכנאי אק"ג/דמים/ מזכירות רפואית.
 • חריגות -  לא יותרו חריגות מהתנאים שהוגדרו לעיל  הקווים המוגדרים יבחנו בהמשך ויורחבו על פי דרישות שיעלו בקרב אוכלוסיית המתמחים ובהתאם לצרכיהם.