קוים מנחים לשיפור ההכשרה וקיצור התורנויות במקצועות הכירורגיים

הבהרה:
לאור מגוון הפיילוטים שיוצאים ע"י המעסיקים/ארגונים (למשל כללית: להחזיר שעות בוקר בימים אחרים, שיבא-הר"י: 21 שעות) ההנחיות מטה אינן היעד אליו שואפים, אלא המקס' שנאפשר. שאיפתנו שהרוגלטור (בריאות/אוצר) יקח על עצמו את התכנון המרכזי של המודלים ויוריד כהנחיה למעסיקים, אך מכיוון שלא כך הדברים, וה'פיילוטים' יוצאים לדרך, ברצוננו להגדיר את הגבולות גזרה המקסימליים המקובלים (ומתוך הנחת יסוד בסיסית - הסכמת המתמחים).

רקע:

במערכת הבריאות כיום קיימת בעיה עמוקה בכל הנוגע להכשרה והדרכה, בעיה ששורשה בתרבות  הארגונית ולא פעם נדמה כי המתמחים הכירורגים משמשים בראש ובראשונה ככוח עבודה המחויב למלא אחר צרכי המערכת ורק כמטרה משנית – לקבל את ההכשרה לה נדרש על מנת להיות כירורג.

לשיפור ההכשרה נדרשים שינוי תפיסתי ותרבותי. והגדרת הכשרה מיטבית כאחת ממטרות העל של מערכת הבריאות. הכרח הוא כי ההתמחות במקצוע כירורגי תהיה מוכוונת הכשרה מעשית, וכמו כן מחויבת ההסכמה כי בריאות המתמחה הינה מעל לכול. לכן, יש למצוא את האיזונים בין שמירה על בריאותו המתמחה, לטיוב הכשרתו ככל הניתן.

קיצור תורנויות הינו צורך בסיסי במערכת הבריאות, נושא שמוסכם גם על אוכלוסיית המתמחים בכירורגיה. כך עולה ממס' סקרים שנערכו לאחרונה, בראשם סקר האיגוד לכירורגיה כללית בוא בו עלתה תמיכת 60% מהמתמחים לקיצור תורנויות, כמו גם סקר ארגון המתמחים שכלל מאות מתמחים לכירורגיה מרחבי הארץ בו הובעה תמיכה של 77% לקיצור תורנויות לצד 450 בכירים ומנהלי מחלקות.

 לאור מספר הולך וגדל של ניסיונות קיצור שמנוהלים ומיושמים על ידי גורמים שונים וחוסר האחידות בנושא הוחלט על ידי ארגון המתמחים 'מרשם' על גיבוש מסמך שיכלול את הנקודות החשובות ביותר ליישום מתווה קיצור תורנויות, בצורה איכותית שתוביל לשיפור הנחוץ כל כך בהכשרה, בבריאות המתמחים ובאיכות חייהם,  ותמנע פגיעה באוכלוסיית המתמחים ופגיעה בהכשרתם. ובזמן המוקצה להכשרתם בחדר הניתוח

להלן מוצגים הקוים המנחים למתווה שיפור ההכשרה וקיצור תורנויות בכלל המקצועות הכירורגיים.

 • הכשרה – תתבצע רביזיה של מערך ההכשרה הכירורגי תוך תכנון קפדני של הישגים נדרשים שנתיים, הגדלת חשיפת המתמחים לחדרי ניתוח, שילוב סימולטורים בתוכנית הלמידה, יצירת מערך מישוב ולמידה על ידי בכירים במחלקות ובניית מערך מישוב עבור בכירים מלמדים.
 • שעות חדר ניתוח - הגדלת שעות חדר ניתוח למתמחים כמנתחים מובילים ע״י הגדלת נפח ניתוחים בשעות הבוקר/ססיות. בהתאמה בכל מקצוע - יש להגדיר מינימום קשיח (למשל 40%) ססיות שמבוצעות ע"י מתמחים בלבד כאשר יש בכיר בבניין שאינו מתרחץ 

בהתאמה בכל מקצוע – יש להגדיר אחוז ססיות קשיח שיבוצע ע"י מתמחים כמנתחים ראשיים

 • עבודה פרא רפואית - השקעת משאבים להורדת הנטל הבירוקרטי והפרא רפואי מכתפי המתמחים. הכנסת מקצועות תומכים במהלך כל שעות היממה כולל סופ"שים- טכנאי אק"ג/דמים/ מזכירות רפואית.
 • עבודה רפואית בסיסית - הוספת תקני עוזרי רופא (פרמדיקים), עובדי סיעוד קליניים, רופאי בית/תורני חוץ (בכירים/ממתינים לתקן) שבוחרים לעבוד לילות בהחזקת המחלקות ולבצע ביקורי בוקר בכדי לאפשר עבודה איכותית ומקצועית בחדרי הניתוח שיתפסו באופן בלעדי על ידי המתמחים.
 • אורך יום העבודה  לא יעלה על 16 שעות, לרבות סופ"שים.
 • שכר –
  •  לא יפגע שכר התורנות ללא פגיעה בשכר  (הסבר – אחרת יורידו את המשכורת על הבוקר שנפסיד)
  • . ישמר השכר החודשי הממוצע כיום
  • לא תידרש השלמת שעות שהופחתו ממסגרת '26 השעות לצורך שימור השכר הקיים.
 • שעות שבועיות – יוגדר רף עליון של כמות שעות שבועית  בהתאם לאופי העבודה – שעות מתמחה כלליות – עד 60 שעות שבועיות, בנוסף עבור פעילות ססיות/השארות במחקה הישארות במחלקה לטיפול במקרים דחופים – תוספת של עד 10 שעות שבועיות, ולא יותר מסך של 280 שעות חודשיות.
 • ימי מנוחה -  עבור כל 7 ימים עבודה יתקבל יום מנוחה מלא ( קרי 00:00 עד 23:59)
 • כמות תורנויות –
  • לכל היותר 6 תורנויות בחודש
  • תיבחן דיפרנציאציה בין כמות תורנויות בהתאם לוותק המתמחה (יש לבחון ירידה של מספר התורנויות לאורך התקדמות ההתמחות כפי שהיה נהוג בהסכמים קודמים, למשל: 5 תורנויות מהשנה השנייה, 4 מהשנה הרביעית – וכו').
  •  לא יבוצעו מעל 2 תורנויות סופ"ש
  • רצף תורנויות מקסימלי לא יעלה על 2 תורנויות
  • לכל הפחות 11 שעות מנוחה בין ימי עבודה
 • אכיפה – יגובש מנגנון דיווח אוטומטי על שעות העבודה שיבוקר ישירות על ידי משרד הבריאות. יש לייצר אפשרויות (למשל כלכליות ו/או משמעתיות)  תמריצים שליליים על הנהלת מחלקות / בתי חולים בהם תהינה חריגות ובכל מקרה לא תוטל האחריות לחריגות על המתמחים
 • תגמול בכירים עבור הכשרה איכותית - יוקם מנגנון פיקוח בו יהיו חברים מתמחים מובילים מכל המקצועות במטרה לייצר מנגנון תגמול של בכירים המקדמים הכשרה - תגמול כספי
 • חריגות - בשל אופי המקצוע חריגות מותרות במקרי קיצון - ניתוחים שמתארכים, חולה מסתבך.
 • מלר״ד – עיבוי משמעותי של תקני מלר״ד והכשרתם. שחרור הפחתת עבודת המיון מהמקצועות הכירורגיים באופן הדרגתי ומיקוד עבודת המתמחים בשעות הלילה לצרכי ייעוץ.
 • תקנים ממומנים - ביטול מידי של תקנים ממומנים על ידי הקופות או גורמים חיצוניים אחרים,  בעמדות 'אפורות' ע״י גורמים חיצוניים לבתי החולים - מתמחים עובדים בבית החולים בלבד. מימון התקנים הנ״ל ע״י הממשלה. וללא הפחתה במספר התקנים הקיימים
 • בכירים - הגדלת תקני בכירים צעירים/פול טיימרים.
 • חדר ניתוח דחופים - חיוב פתיחת חדר ניתוח דחופים בבוקר על מנת לצמצם עומס על התורנים במהלך התורנות
 • תקנים:
  • שלב א' – תוספת תקנים לא רפואיים וחיזוק הכשרה -בשל אופי המקצוע העדיפות היא לשפר את אופי ההכשרה והורדת הנטל הבירוקרטי והרפואי הבסיסי וחיזוק המלר"ד כפי שצוין.
  • שלב ב' – סגירת פערי תקנים -  בשלב השני יוספו תקנים באופן מדוד לכל מחלקה בהתאם לחוסרים שיוצפו ועל מנת לעמוד ביעדי שעות העבודה וכמות התורנויות המקסימליות שהוצבו וכך שבכל מקרה לא תיפגע כמות הניתוחים שמבוצעים ע״י כל מתמחה.
  • מחלקות שנמצאות בפערים עמוקים בתקנים (לרוב בפריפריה) יוכלו לקבל תקנים נוספים בשלב ראשוני בהתאם לצרכי המחלקה (תוך התחשבות בהבדלים בין מרכז/פריפריה כדוגמת תקצוב מענקי פריפריה וכו').
 • מודלים - כל מחלקה תבחר את מודל העבודה המתאים לה (16 שעות/נייט פלואטס) בשיתוף צוות המתמחים ובכפוף לאישורם