הכיסוי הביטוחי הפרטי הניתן לחברי מרשם ללא תוספת עלות

 

 

לפרטים:

לדרברג שוק – שיאים לרופא   

משרד: 03-9412540

פקס: 03-9412545

דוא״ל: seeim@seeim.co.il