מענקים למקצועות במצוקה ופריפריה - סיכום מידע לפי שנים​

שנת 2019-2018

28.08.2018 
הגשת בקשות למענקים לרופאים בתקופה שבין 01.09.2018 ועד 31.12.2018 - הנחיות ומועדים - חוזר מס' 1

שנת 2017

24.04.2017 
הגשת בקשות למענקים בפריפריה לרופאים בגין שנת 2017 - הנחיות ומועדים - בתי החולים הממשלתיים - חוזר מס' 1
הגשת בקשות למענקים בפריפריה לרופאים בגין שנת 2017 - הנחיות ומועדים -בתי החולים הלא ממשלתיים וקופות החולים - חוזר מס' 2

17.07.2017
הגשת בקשות למענקים בפריפריה לרופאים בגין שנת 2017 - הנחיות ומועדים -חוזר מס' 3

01.08.2017
הגשת בקשות למענקים בפריפריה לרופאים בגין שנת 2017 - ועדת חריגים - חוזר מס' 4

30.10.2017
הגשת בקשות למענקים בפריפריה לרופאים בגין שנת 2017 - דחיית מועד פרסום החלטות ועדת חריגים - חוזר מס' 5

20.11.2017
הגשת בקשות למענקים בפריפריה לרופאים בגין שנת 2017 - ועדת חריגים - הנחיות ומועדים - חוזר מס' 5

שנת 2016

20.12.2015
זכאות למענקים לרופאים לשנת 2016

22.03.2016
הגשת בקשות למענקי מקצועות במצוקה ומקצועות במצוקה בפריפריה בגין שנת 2016 - הנחיות ומועדים

03.05.2016
הגשת בקשות למענקי מקצועות במצוקה ומקצועות במצוקה בפריפריה בגין שנת 2016 - הנחיות ומועדים - חוזר מס' 2

29.05.2016
הגשת בקשות למענקי מקצועות במצוקה ומקצועות במצוקה בפריפריה בגין שנת 2016 - הנחיות ומועדים - חוזר מס' 3

שנת 2015

18.12.2014
הגשת בקשות למענקי מקצועות במצוקה ומקצועות במצוקה בפריפריה בגין שנת 2015 - הנחיות ומועדים

10.02.2015
רופאים - מענקים - פותחי פנקס התמחות בשנת 2015

22.02.2015
הגשת בקשות למענקימקצועות במצוקה ומקצועות במצוקה בפריפריה בגין שנת 2015 - הנחיות ומועדים - חוזר מס' 2

שנת 2014

10.07.2014
הגשת בקשות למענקי פריפריה ומקצועות במצוקה בגין שנת 2014 - הנחיות ומועדים

שנת 2013

17.07.2013
מועד אחרון להקשת בקשות למענקי פריפריה ומקצועות במצוקה בגין שנת 2012