תעשו אתם את החשבון 

 

למה להצטרף למרשם:

למה להתנתק מהר"י

עובדים למענכם

מטרות מרשם:

הוספת תקנים, קיצור שעות התורנות, שיפור תנאי הרופאים הצעירים (מתמחים ומומחים צעירים),זכויות הורים מתמחים, מענקי פריפריה ומקצועות במצוקה, שיפור איכות ויעילות ההכשרה, הסעות אחרי תורנות ועוד.

עובדים עבור בכירים ומנהלים בלבד

הרוב הגדול של החברים בהר"י, 73%, הינם רופאים בכירים היושבים בהנהלת הארגון. לפיכך הר"י לעולם תעדיף את טובתם של המנהלים והבכירים על פניהם של שאר אוכלוסיות הרופאים והמתמחים בפרט. כפי שעשתה במאבק הרופאים ב2011. ישנה אמירה חד משמעית שנשמעת בקרב מנהלים ובכירים המייצגים את עמדת הר"י- אנחנו עבדנו קשה ועכשיו תורם של הצעירים. זהו מאבק בין דורי תפיסתי שיש להידרש אליו. 

לתת למתמחים שיניים

רק התאגדות ברמה המקומית (בתוך בתי החולים) וברמה הארצית מאפשרת כוח מספק לעמוד על זכויותינו. בין אם בהגנה על זכויות שוטפות ובין אם בייצוג במו"מ על ההסכם הקיבוצי כאשר הפעם יהיה מי שידאג לכך שהמתמחים יקבלו הסכם ראוי

100% מאמץ- 0% השפעה

למרות משקלם הסגולי וחשיבותם של המתמחים במערכת הבריאות הציבורית, הם נמצאים בתת ייצוג בהנהלת הר"י, במוסדותיה ובוועדים המקומיים, כך שאין להם יכולת אמיתית להשפיע מבפנים. גם כאשר כתגובה להקמת מרשם ולראשונה ב 100 שנות קיומה של הר"י הם מנסים להקים פורום שלכאורה ידאג לזכויות המתמחים, הם מעקרים את שיניו. מתוך תקנון הר"י: "כל החלטה או פעולה של פורום המתמחים הסותרת ו/או המתנגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנון הר"י, החלטותיה ומדיניותה - בטלה מעיקרה".

תוצאות בשטח

בזכות קיומה של מרשם ופעילותה לאורך השנים, ניתן יום חופש חלופי לאחר תורנויות סופ"ש (יום הסכם), הוספו מענקי שלב א' וב', משרת הורה, הוגבל מספר התורנויות בחודש, הוספו להסכם הקיבוצי מענקים למקצועות במצוקה ולרופאים בפריפריה, ייצוג בשימועים, סיוע וייצוג לפני פיטורים, סיוע במקרי הטרדות מיניות מצד הממונים ועוד.

מתקפלים בשם המתמחים ויוצרים מצגי שווא

בשנים האחרונות ויתרה הר"י על הזדמנויות רבות להיטיב עם מצבם של המתמחים ואף התנגדה לפיילוט שהיה אמור להוסיף תקנים למתמחים, אכזבה בתחום מענקי הפריפרייה ומקצועות במצוקה, הכריזה על שביתות מבלי לדרוש תוצאות. וגם כאשר, לכאורה, נשמעה עמדה ששמה את המתמחים בקדמת הדיון- הופתענו לגלות שהמתמחים הושמו שם ככלי משחק לעורר אמפתיה על מנת לדרוש זכויות לבכירים ומנהלים.

משלמים פחות- מקבלים יותר

דמי חבר קבועים, שקופים ואחידים לכולם- 115 ש"ח, המקנים ביטוח פרטי מותאם אישית וייצוג משפטי בכל הפרת זכויות או התעמרות. תקציב גלוי הכפוף לבחינת ועדת ביקורת הנבחרת באופן דמוקרטי.

בזבזנים על חשבון החברים

דמי החבר של הר"י הם הגבוהים במשק הישראלי בפער משמעותי. דמי החבר משתנים ואינם קבועים ומגיעים עד לסכומים של 350 ש"ח. לא תמיד מסתכם בסכום הזה, במקומות מסוימים קיים תשלום נוסף לוועדים מקומיים, לאיגודים ועוד. תקציבה השנתי והוצאותיה אינם כפופים לביקורת ואינם מחויבים בפרסום.  

ארגון עובדים ללא איומים והפחדות

ארגון מרשם אינו מייצג מנהלים ולכן אינו כפוף ללחצים פוליטיים ולניגודי עניינים. חברי הנהלת הארגון ומוסדותיו נבחרים בבחירות דמוקרטיות על פי מנגנון הקבוע בתקנון העמותה.

לא דמוקרטיה!

בהר"י חברים עובדים ומעסיקים- בכירים ומנהלים לצד מתמחים ומומחים צעירים. מדובר בניגוד אינטרסים מובהק שלא קיים בארגוני עובדים אחרים. כיצד יוכלו לייצג כראוי את המתמחה הנתקלת בבעיה עם המנהלת שלו, כאשר בד בבד הם מחויבים לייצוג המנהלת. 

בנוסף, הר"י הינה אגודה עות'מאנית ומשכך, אינה מדווחת על ענייניה המנהליים והכספיים לאף גורם ולחבריה בפרט. אין חובה לנהל בחירות פתוחות ומצייגות מה שמקנה יתרון מובהק ליו"ר הארגון וההנהגה לשמר את מעמדה ומקומה ולשלוט במי נבחר ליתר התפקידים הניהוליים באגודה.