שמים סוף
ל-26 שעות!

100%
היעד 360,000 ש"ח עד עכשיו גייסנו 362,821 ש"ח


בזכות התמיכה שלכם נשים סוף לתורנויות של 26 שעות. ממשיכים בגיוס, בכל הכוח. לא עוצרים עד שמקצרים!

 

תורנויות של 26 שעות פוגעות בכולנו - בבריאות המטופלים וגם בבריאות המתמחות והמתמחים.

השאלה היחידה היא מה עושים עכשיו? איך מקצרים את התורנויות שמקצרות לכולנו את החיים?
זהו, שיש פתרון.

בחודשים הקרובים ייחתם מחדש ההסכם הקיבוצי, שנחתם לאחרונה ב2011. יש לנו הזדמנות של פעם ב-10 שנים. על מנת שההסכם החדש יכיל את הדרישות שלנו, אנחנו חייבים להגיע מוכנים. אנחנו חייבים לצידנו את אנשי המקצוע הטובים ביותר - כלכלנים ומומחים להסכמים קיבוציים, מומחים לקשרי ממשל, וצוות מקצועי ייעודי שילוו את המאבק שלנו, בזמן שאנחנו ממשיכים לטפל יום ולילה בבתי החולים (גם בזמן הקורונה).

בדיוק בגלל זה, זה הזמן להצטרף ולתמוך במאבק המתמחות והמתמחים. 50 שקל, 100 שקל, 250 שקל - כל סכום שמתאים לך יקרב אותנו עוד צעד אל היעד. 

רק יחד אנחנו נצליח לקצר את התורנויות שמקצרות לנו את החיים. תרמו עכשיו למאבק המתמחות והמתמחים.

 

 

NO MORE 26 HOUR SHIFTS!

 

26 Hour shifts hurt us all- it hurts the health of the patients as well as the health of the residents.

The only question is what can we do? How can we shorten these shifts that shorten all of our lives?

In the up-coming months a new work contract will be approved by the government. The last time this happened was in 2011.

We have a golden opportunity, one that comes around only once in every 10 years. In order for this new agreement to include all of our demands, we need to be prepared. We need to recruit the best professionals- economists, government contract experts, lobbyists and to great a designated team to help with our battle. While we, the medical residents, carry on doing our job- to take care of our patients, day and night, during regular times with the added strain of the Corona virus pandemic.

For these reasons and many more, it's time now, for you to join and donate to the medical residents' battle. - 50, 100, 250 NIS- any amount that is right for you will bring us closer to our goal.

ONLY TOGETHER, WE WILL MANAGE TO SHORTEN THE SHIFTS THAT SHORTEN OUR LIVES. DONATE NOW TO THE BATTLE OF THE RESIDENTS.

אנחנו נלחמים
על החיים