ההצטרפות למרשם כסטודנט/ית היא בסכום סמלי של 10 ש"ח בחודש בתשלום חודשי או שנתי. בסיום מילוי הטופס תועבר לעמוד סליקה.

שנת למודים (מתחילת הלימודים בפקולטה) (חובה) שדה חובה

תוכנית (חובה) שדה חובה

מוסד לימודים (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

בחתימתי על טופס זה אני מבקש להשתתף בפעילות עמותת אה"ל - ארגון המתמחים לרפואה מרשם (ע"ר) בתור עמית/ה סטודנט/ית. מטרות העמותה ותקנון העמותה. לתקנון לחצו כאן
ידועים לי. ידוע לי כי אין במילוי טופס זה בכדי להצטרף לחברות בעמותה.

הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים הרשומים מעל ההינם נכונים, ולראיה באתי על החתום

Browser not supported